Κολυμβητικά νερά

Ανάλυση νερού πισίνας / θάλασσας /Spa

Στην πιο πρόσφατη διάταξη για τα νερά κολυμβητικών δεξαμενών / θαλάσσης απαιτούνται οι παρακάτω παράμετροι:

  • Αγωγιμότητα
  • pH
  • Σκληρότητα ολική
  • Αλκαλικότητα ολική
  • Escherichia coli
  • Total coliforms
  • Enterococci
  • Ολικη μικροβιακη χλωριδα