Ανάλυση εδάφους

Το έδαφος είναι ένα μείγμα πολλών συστατικών και ουσιών. Η ποιότητά του εξαρτάται από πολλούς φυσικοχημικούς παράγοντες.

Η ποιότητά του μπορεί να βελτιωθεί με σωστή λίπανση, κατάλληλη για κάθε καλλιέργεια, ώστε να επηρεαστεί η γονιμότητά του.

Γιατί να αναλύσω το έδαφος μιας καλλιέργειας;

Αναλύοντας το έδαφος, προσδιορίζουμε τη σύσταση και τα θρεπτικά του συστατικά. Επίσης, μετρώνται ( ή ελέγχονται ) και άλλες ιδιότητες , όπως η αγωγιμότητά του και το ΡΗ.

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης μπορούμε να αποφανθούμε αν είναι δυνατή η καλλιέργεια που επιθυμούμε ή μπορούμε ακόμα να προβούμε σε βελτιωτικές κινήσεις που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά της.

Η Βασική Εδαφολογική Ανάλυση συνοψίζεται στα εξής.:

  • Αγωγιμότητα, pH. Το pH επηρεάζει την διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών μέσα στο φυτό. Η αγωγιμότητα δηλώνει πολλές φορές την παρουσία θρεπτικών συστατικών. Όμως, σε πολύ υψηλές τιμές φανερώνει μεγάλες συγκεντρώσεις αλάτων που δρουν ανασταλτικά στη γονιμότητά του.
  • Βασικά θρεπτικά συστατικά Ν (Άζωτο) , Ρ (Φώσφορος) και Κ το (Κάλιο). Τα στοιχεία αυτά απορροφώνται από τα φυτά και βοηθούν στην ανάπτυξή τους.
  • Δευτερεύοντα Θρεπτικά Συστατικά Ca (Ασβέστιο) και Mg (Μαγνίσιο)
  • Μηχανική Σύσταση Με τον προσδιορισμό της μηχανικής σύστασης του εδάφους εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με διάφορες ιδιότητές του, όπως ο αερισμός ή η αποστράγγισή του.
  • Ιχνοστοιχεία  Συχνά γίνεται και έλεγχος ιχνοστοιχείων ,  όπως είναι ο Zn ( Ψευδάργυρος), ο Cu  ( χαλκός ), o Fe (Σίδηρος), το B (βόριο).
  • Ενεργό ασβέστιο

Πώς γίνεται η δειγματοληψία του εδάφους που θα αναλυθεί;

Η δειγματοληψία έχει μεγάλη σημασία, ώστε τα αποτελέσματα να είναι αντιπροσωπευτικά. Η μάζα του πρέπει να είναι από 0,5 kg – 1 kg ανάλογα με το είδος της ανάλυσης και το βάθος από το οποίο θα παρθεί το δείγμα εξαρτάται από την καλλιέργεια 15 εκατοστά – 60 εκατοστά