Προφορές

  • Έκπτωση 10% σε δείγματα που γίνεται χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος.
  • Έκπτωση 20% για ανάλυση 2 ή περισσότερων δειγμάτων.
  • Έκπτωση 50% για αναλύσεις κολυμβητικών δεξαμενών ξενοδοχείων στα οποία έχει γίνει εφαρμογή απεντόμωσης ή απολύμανσης ή μυοκτονίας.