Ανάλυση Ελαιολάδου

Η ποιότητα του ελαιολάδου μπορεί να ορίζεται με φυσικοχημικές μεθόδους, αλλά και από ειδικούς δοκιμαστές οργανοληπτικά μέσω της οσμής και της γεύσης.

Κριτήρια   ποιότητας του ελαιολάδου για χαρακτηρισμό του ως εξαιρετικά παρθένου ή για κατάταξή του σε άλλη κατηγορία είναι:

  • Η οξύτητα
  • ο αριθμός των υπεροξειδίων,
  • η απορρόφηση του στο υπεριώδες (Κ232, Κ270,ΔΚ)     και
  • η οργανοληπτική του αξιολόγηση

Γιατί πρέπει να εξετάζω το ελαιόλαδο που καταναλώνω;

Το ελαιόλαδο που παράγουμε πολλές φορές δεν είναι της ποιότητας που εμείς επιθυμούμε και αναμένουμε είτε λόγω κακής ποιότητας του καρπού της ελιάς είτε λόγω εσφαλμένης σύνθλιψης είτε λόγω κακής συντήρησης – αποθήκευσης κ.ά.

Ο   χημικός, εξετάζοντας τις παραπάνω παραμέτρους, μπορεί να κατατάξει το ελαιόλαδο σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Κατηγορία Οξύτητα
Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 0,1-0,8%
Παρθένο ελαιόλαδο 0,9-2,0 %
Κοινό παρθένο ελαιόλαδο 2,1-3,3 %
Ελαιόλαδο λαμπαντέ μεγαλ. από 2,0 %