Ανάλυση Οίνου

Στις αναλύσεις του γλεύκους και του οίνου εξετάζονται οι παρακάτω παράμετροι.

Ανάλυση Γλεύκους (Μούστου) Ανάλυση Οίνου
Δυναμικός Αλκοολικός Τίτλος Ολικός Αλκοολικός Τίτλος
Περιεκτικότητα σε σάκχαρα Αποκτημένος Αλκοολικός Τίτλος
Ολική οξύτητα Αζύμωτα σάκχαρα
Πτητική οξύτητα Ολική οξύτητα
Θειώδη Πτητική οξύτητα
Μικροβιολογικός έλεγχος Θειώδη
Μικροβιολογικός έλεγχος
ΡΗ
Σίδηρος , Χαλκός

Οινολογία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο μελέτης της τον οίνο, την παρασκευή του, τη χημική του σύσταση και τη συντήρησή του.

Η ποιότητα του οίνου εξαρτάται από την ποιότητα και τη σύσταση του σταφυλιού. Όμως όσο καλή και να είναι η ποιότητα του σταφυλιού αν δεν συνδυαστεί με σωστή τεχνική οινοποίησης δεν θα παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Γιατί πρέπει να συμβουλεύομαι τον οινολόγο πριν τη ζύμωση του γλεύκους (μούστου) αλλά και μετά;

Για να παρασκευαστεί οίνος υψηλής ποιότητας, ο οινολόγος πρέπει να εξετάσει – αναλύσει το γλεύκος πριν τη ζύμωση και στη συνέχεια τον οίνο, ώστε να παραχθεί οίνος κατάλληλος για κατανάλωση, συνδυάζοντας κατάλληλα τα αζύμωτα σάκχαρα, το οινόπνευμα, τα οξέα και όλα τα υπόλοιπα συστατικά του που το κάνουν μοναδικό.

Τέλος, ο οινολόγος θα δώσει συμβουλές ορθής αποθήκευσης του οίνου, ώστε να παραμείνει αναλλοίωτος στο χρόνο και να ωριμάσει σωστά, όποτε αυτό είναι επιθυμητό.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνος μου θειώδη (μεταμπισουλφίτ – μπολσεβίκο ) για τη συντήρηση του οίνου.

Η χρήση των θειώδη ιόντων (SO32-) πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες ποσότητες ανάλογα με την ποιότητα , τη μάζα και τη σύσταση του οίνου, χωρίς να ξεπερνά τα ανώτατα όρια που θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί. Επίσης, η χρήση τους πρέπει να γίνεται την κατάλληλη χρονική στιγμή, ώστε να μην παρεμποδίζεται η διαδικασία της ζύμωσης. Για όλους αυτούς τους λόγους η χρήση του συντηρητικού καλό είναι να γίνεται σε συνεννόηση με τον οινολόγο.