Αρχική

Το χημικό και οινολογικό εργαστήριο δραστηριοποιείται στον χώρο των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων στην Πάρο.

Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται από το Χημικό – Οινολόγο Τσιράκη Χαράλαμπο, πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συνεργάζονται ακόμα χημικοί μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων , γεωπόνοι και άλλοι επιστήμονες για εξειδικευμένα θέματα.

Το εργαστήριο διαθέτει νέο και σύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό, ενώ όλοι οι συνεργαζόμενοι επιστήμονες είναι άρτια καταρτισμένοι.

Συνδυάζουμε ποιότητα υπηρεσιών και αξιοπιστία στις αναλύσεις μας, διασφαλίζοντας τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.